📊 چگونگی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001:2015
1. تصمیم مدیرعامل مجموعه برای پیاده سازی استاندارد و اخذ گواهینامه
2. انتخاب مشاور پیاده سازی
نقش مشاور در پیاده سازی صحیح و مناسب سیستم بسیار مهم بوده و تجربه نشان داده است بسیاری از شرکتها که بدون مشاور اقدام به پیاده سازی و اخذ گواهینامه نمی شوند و یا با هزینه و زمان بیشتری این سیکل را طی می نمایند.
در انتخاب مشاور باید به نکات ذیل توجه کرد:
دانش مشاور
تجربه در حرفه
زمان حضور در سازمان
3. شناخت سازمان و تشکیل کمیته راهبردی و کمیته‌های اجرایی
شناسایی سازمان طی جلسه مشاوره و پیش از ورود به مرحله پرداخت و قراردادهای اصلی صورت می‌گیرد.
هدف مشاهده فرآیندها، دغدغه‌های مهم مدیریت و ایجاد خوشه‌های تصمیم‌گیری و اجرا در کلیه فرآیندهاست.
4. طرح ریزی سیستم
طرح ریزی سیستم بوسیله کمیته های راهبری و اجرایی و با راهنمایی و نظارت مشاور صورت می گیرد.معمولا طرح ریزی بسته به پیچیدگی فرایندها بین 3 تا 6 ماه طول می کشد.
5. اجرای سیستم و رفع مشکلات
6. ممیزی داخلی و انتخاب شرکت گواهی دهنده بنابرتشخیص مشاور
7. رفع مغایرت‌ها

📊 تفاوت های عمده استاندارد   ISO 9001:2008 با ISO 9001:2015
تغییرات استاندارد ISO 9001:2015 نسبت به استاندارد ISO 9001:2008 به شرح ذیل می باشد:

· تاکید ویژه بر مدیریت مبتنی بر ریسک
استاندارد  ISO 9001:2015 بیشتر بر شناسایی خطرات بالقوه برای کیفیت محصول و آنچه باعث نارضایتی مشتری و زیان برای سازمان می شود و تعیین و انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور کنترل آنها تاکید دارد.

· تاکید فزاینده بر ارزش آفرینی  برای سازمان و مشتری آن
ISO 9001:2015 به دنبال فراتر رفتن از خواست مشتریان و سود آوری برای سازمان است در دنیای امروز اگر سازمانی به دنبال ارزش آفرینی  و استفاده از تمام ظرفیت خود نباشد  محکوم به نابودی است.

· مستند نمودن اطلاعات
استاندارد ISO 9001:2015 تاکید کمتری بر روی مستند سازی نسبت به ایزو 9001 سال 2008 دارد در عوض بر مستند کردن اطلاعات کلیدی تاکید دارد.
ساختار مستندات تغییراتی نسبت به ویرایش های قبلی استاندارد ISO 9001 دارد.
در این استاندارد معنای مستند سازی از تنها تدوین فراتر رفته و گسترش یافته است.
در ISO 9001:2015 مدارک و سوابق جا بجاشده اند یعنی ارزش مستند سازی و استفاده مناسب از سوابق و دانش سازمانی به شدت افزایش یافته است.

· توجه به مفهوم سازمان و محیط سازمانی
پاسخ گویی به نیاز ها و شرایط کسب و کار توسط سازمان در استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 به طور واضحی مورد اشاره قرارگرفته و مورد تاکید قرار گرفته است.

· برون سپاری فعالیت ها
با توجه به شرایط کسب وکار در قرن 21 و لزوم انجام تخصصی امور استاندارد ISO 9001:2015 راهنمایی های روشنی در زمینه برون سپاری ارائه می کند.
· رهبری بجای مدیریت
ISO 9001:2015 تاکید زیادی بر رهبری و همسو کردن اهداف داشته و دید استراتژیکی از آن ارائه می نماید باور در قرن 21  این است که  دیگر سازمانها با مدیریت صرف و کنترل نمی توانند روی پا بایستند و پرسنل باید از جان دل درخدمت سازمان و ارزش هایش باشند.

· عدم تعریف نماینده مدیریت
در ویرایش های قبلی استاندارد ایزو 9001 باید یکی از مدیران به عنوان نماینده مدیریت تعیین می شدند اما در استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 هر چند از مدیر میخواهد مسئولیت نظارت بر سیستم مدیریت مشخص کند اما وی را مجبور نمی کند که شخصی را به عنوان نماینده مدیریت در امر کیفیت منصوب کند.

· حذف نیاز به نظامنامه کیفیت
در استاندارد ISO 9001:2015 نیاز به تدوین نظامنامه کیفیت به عنوان یک الزام خواسته نشده اما از سازمان خواسته که دامنه سیستم مدیریت خود و فرآیندها را تعریف کند در این زمینه شبیه ایزو 14001 می باشد.

تیم ما این آمادگی دارد که سیستم مدیریت شرکتهای دارای گواهینامه استاندارد   ISO 9001:2008 را به استاندارد ISO 9001:2015 ارتقاء دهند. این کار در کمترین زمان انجام می شود.

ایزو ۹۰۰۱ برای ایجاد محیط کاری منظم تر طراحی شده تا نیروی کار سازمان ها بدانند چه کنند ، چه موقع و چگونه .
پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ ، به صرفه جویی در زمان ، هزینه و کاهش اشتباهات و در نتیجه به بهبود خدمات به مشتریان کمک می نماید.
قصد استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ، بهبود کار داخلی سازمان به منظور کمک به شما در دستیابی به ثبات بیشتر در کیفیت خدمات است استاندارد ایزو ۹۰۰۱، آنچه که شما در حال حاضر انجام می دهید را بهبود می بخشد و فرآیندهای مرتبط با فعالیت های شما را با توجه به الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ، مستند و اجراء می نماید نتایج به دست آمده منجربه افزایش بهره وری و سودآوری می گردد.
درایران از سال ۱۳۷۵ سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ در صنایع تولیدی بزرگ ایران استقرار یافت و سپس این استاندارد محبوب در سایر سازمان های کوچک و بزرگ و بخصوص سازمان های خدماتی استقرار یافته است . ISO 9001 طوری طراحی شده، که با سایر استانداردهای سیستم مدیریت مانند ISO 14001 (سیستم مدیریت زیست محیطی) و OHSAS 18001 ( ایمنی و بهداشت شغلی) سازگار می باشد. ترکیبی از این استانداردها مکمل را می توان بصورت یک سیستم مدیریتی یکپارچه IMS پیاده سازی نمود. استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS با به یکپارچه سازی اصول سیستم مدیریتی مشترک مدیریتی ، می تواند هزینه های قابل توجهی را در سازمان کاهش دهد.
ایزو مناسب است برای:
1) صنایع غذایی
2) شرکت های تولیدی و خدماتی
3) آژانس های مسافرتی
4) صنایع خودرو
5) انتشارات
6) مراکز آموزشی
7) شرکت های پیمانکاری
8) هتل ها و مهمانسراها

نتایج و فواید استفاده از ایزو مدیریت کیفیت
1)حمایت مدیریت ارشد برای مدیریت فرآیند کارآمد
2)افزایش بهره وری و مزیت رقابتی
3)مشخص نمودن مسئولیت ها در سراسر سازمان
4)بهینه نمودن فرآیند ها
5)بهبود ارتباط با کارکنان و مشتریان
6)فراهم نمودن سیستم ارزیابی جهت بهبود مستمر
7)فرصت های بازاریابی و ورود به بازارهای جدید
8)کاهش هزینه ها
9)افزایش سود آوری

مشاور خدمات ایزو | اخذ ایزو در اصفهان | گواهینامه ایزو | گرفتن ایزو در اصفهان | ایزو در اصفهان

📊 گامهای اجرایی برای استقرار استاندارد  ISO 9001:2015
1. در جلسه ابتدایی مشاوره، وضعیت پیاده‌سازی سیستم را در شرکت شما بررسی می‌کنیم و شرایط با الزامات ایزو9001 نسخه 2015 مقایسه می‌شود. ان جلسه قیمت و زمان حدودی پیاده‌سازی را مشخص نموده و از اتلاف بودجه شما جلوگیری می‌کند.
2. پس از انعقاد قرارداد، مشاور انتخاب شده و پیاده‌سازی از آموزش الزامات به کمیته راهبردی مجموعه شما آغاز می‌گردد.
3. مستندان مورد احتیاج برای سیستم با همکاری پرسنل مشتری اصلاح می‌شود.
4. سپس سازمان اقدام به اجرای سیستم اصلاح شده می نماید و اصلاحات لازم را در صورت نیاز انجام می دهد.
5. پس از 2 ماه از اجرای سیستم ISO 9001:2015 اقدام به ممیزی مجموعه شما می‌نماییم.
6. بعد از رفع ایرادات مشاهده شده جلسه بازنگری مدیریت برگزار می شود.
7. سپس شرکت گواهی دهنده با توجه به جایگاه شرکت شما برای صدور گواهینامه انتخاب می شود.
8. پس از ممیزی، باز هم برای رفع مغایرت‌ها در کنار شما هستیم.

📊 هزینه و مدت زمان استقرار ISO 9001:2015
این هزینه بسته به موارد ذیل متغیر می باشد:
1- تعداد پرسنل و تعداد محصول
2- پیچیدگی فرآیندها
3- وضعیت طراحی و اجرای سیستم
4- سطح تخصص پرسنل و تعهد مدیریت شرکت

اما هزینه ارتقاء سیستم در یک شرکت کوچک تا 20 نفر با به روز  بودن فرآیندهای آن و اجرای مناسب یعنی انجام به موقع ممیزی های مراقبتی ، تعهد مدیریت و... از حدود سه میلیون تومان و زمان حدود سه ماه آغاز می شود.
برای شرکت های تا 50 نفر، از چهار میلیون و پانصد هزار تومان شروع می گردد مدت زمان حدود چهار ماه می باشد.

اگر شما نیز به سرممیزی ISO و مشاوره جهت دریافت گواهینامه نیاز دارید، به منظور اطلاع از شرایط گرفتن ایزو تماس بگیرید.

عبارات کلیدی:
- گرفتن ایزو در تهران
- گرفتن ایزو در اصفهان
- گرفتن ایزو در تبریز
- گرفتن ایزو در مشهد
- گرفتن ایزو در اهواز
- گرفتن ایزو در خرم آباد
- گرفتن ایزو در شهرکرد
- روش و هزینه های گرفتن گواهینامه  HSE
- سیکل پیاده سازی سیستم (HSE) 
- روش گرفتن HSE
- سیکل پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو ISO
- روش انجام ممیزی ها و گرفتن گواهینامه ISO
- سیکل پیاده سازی مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ISO 17025
- چگونه می توان گواهینامه  ISO 9001 گرفت؟
- سیکل پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
-ISO 9001:2008  دارای چه الزاماتی است؟
- روش پیاده سازی استاندارد های مدیریت کیفیت