دراین مقاله به بررسی تاریخچه و روند تکاملی که منجر به شکل گیری CRM یا مدیریت روابط با مشتری شده است و ضرورتی که شکل گیری این موضوع جدید را درمباحث مدیریتی منجر شده است می پردازم.
دوره های تکامل بازاریابی
دوره تولید: دوره هایی بوده است که کسب و کارها دغدغه ای برای توجه به بازار نداشتند و دغدغه اصلی شرکتها این بود که تا می توانند تولید را بیشتر کنند. شرکتها با تولید بیشتر و ارائه به بازار مشتریان خود را داشتند و شعار اصلی شرکتها این بود که همیشه یک محصول خوب خودش زمینه را برای فروش خودش فراهم می کند، به همین دلیل هم شرکتها و سازمان ها به جای توجه به نیازهای مشتری، به فرایندهای داخلی و حجم و تنوع محصولات خود توجه کنند.
دوره فروش: در این دوره به دلیل افزایش رقابت در بازارها، در شرکتها مقوله فروش مقوله ای تعیین کننده شد. در این حال فرایندهای شرکت ها متأثر از فروش بود. مثل گذشته نبود که هر چه تولید کنند و به بازار عرضه کنند مشتری داشته باشد. پس به دلیل رقابت در بازار شرکتها مجبور بودند هنگامی که تولید میکنند نگاهی به بحث فروش خود نیز بیاندازند. به کاربستن شیوه های خلاقانه در فروش و تبلیغات مشتریان را به خرید کالا متقاعد می کند. شعار شرکت ها در این دوره این بود که به شیوه های مختلف، مشتریان را به خرید متقاعد کنند.
دوره بازاریابی: در این دوره که الان در آن بسر می بریم، شعار اصلی این است که “مشتری پادشاه است”. درحقیقت مقوله هایی تحت عنوان مشتری محوری در این دوره بیش از پیش شکل گرفت. در این دوره تولید، فرایندها و مدیریت شرکتها همه بر مبنای اصول بازاریابی و رویکرد مشتری مداری است. این دوره هم در حال تکامل و توسعه است. بسیاری از شرکتها به سمتی حرکت می کنند که با استفاده از ابزار مختلف مثل مدیا بعضی اوقات حتی نیاز را هم خودشان در مشتری ها ایجاد می کنند، و بعد سعی می کنند با کالای تولیدی خود پاسخگوی همان نیاز برای مشتری باشند.
بازاریابی رابطه ای (Relationship Marketing)
برای آشنایی با CRM ابتدا با بازاریابی رابطه ای آشنا می شویم، که مفهوم جامع تری را نسبت به بحث CRM در خود دارد بازاریابی رابطه ای بنا به تعریفی که درسال ۱۹۹۴ توسط MURGAN &HUNT ارائه شد، عبارت است از:
کلیه فعالیتهای بازاریابی که به نوعی به دنبال ایجاد، توسعه، حفظ و نگهداری یک رابطه دو طرفه موفق با مشتریان است.”
در حقیقت بازاریابی رابطه ای: مجموعه ای از فعالیت هاست که به دنبال ایجاد یک رابطه موفق و تبادل موفق با مجموعه ی مشتریان است.
بازاریابی رابطه ای در حقیقت شامل ایجاد و توسعه ی یک رابطه ارزش زا و بلندمدت بین مشتریان و تامین کنندگان یک کسب و کار، در طول زمان می باشد.
اگر از دیدگاه زنجیره تامین به CRM نگاه کنیم، همان طور که یک کسب و کار نیاز دارد رابطه خوبی با مجموعه مشتریان داشته باشد، باید رابطه مناسبی هم با تامین کنندگان خود داشته باشد پس با این نوع نگاه به CRM ما نوعی نگاه بازایابی محور، نسبت به جریان پایین دست (مشتریان) و جریان بالادستی (تامین کنندگان) خواهیم داشت، و بدین ترتیب یک نوع زنجیره ارتباطی ارزش زا و بلندمدت بین تمامی عناصر این زنجیره در طول زمان ایجاد می شود.
نکته بعدی اینکه بازاریابی رابطه ای رویکرد خود را در دو قسمت تقسیم می کند:
یک بخش از این نگاه، نگاهی است که طبق رویکرد سنتی بازاریابی به فعالیتهای خارجی شرکت معطوف می شود.
بخش دوم، که نگاه نسبتا جدیدتری است و منحصر به مقوله ی بازاریابی رابطه ای است، نگاه درونی نسبت به فعالیت های بازاریابی است.
پس بازاریابی رابطه ای با تقسیم بندی که انجام می دهد، نگاه درونی و فعالیتهای داخلی را به نگاه و فعالیت های خارجی بازار اضافه می کند و از این لحاظ نوع بازاریابی کاملتری را می سازد.
دو نظریه پردازی که نظریه بازاریابی رابطه ای را مطرح کردند، بر روی دو نیازمندی اصلی برای موفقیت این نوع بازاریابی تاکید کردند:
۱٫ الزام یا تعهد به رابطه
۲٫ اطمینان یا اعتماد
طبق نظر این دو نظریه پرداز، اگر مجموعه فعالیت هایی برای تحکیم رابطه با مشتریان باید صورت گیرد، مقوله ی مربوط به تعهد به رابطه، خود توسعه دهنده و تایید کننده ی بازاریابی رابطه ای خواهد بود. و از طرف دیگر، مقوله اطمینان یکی از زیر ساخت های اولیه برای هر نوع رابطه مناسب و بلند مدت است.
بازاریابی پایگاه دادهای (Database Marketing)
این نوع بازاریابی هنگامی به وجود می آید که کمپانی ها به شکل عمده، نیاز به داشتن اطلاعات از مشتریان و ارتباط با مشتریان و مدیریت ارتباط با مشتری خود را دارند؛ مثل کمپانی هایی که کارت اعتباری عرضه می کردند.این حوزه از بازاریابی، تأثیر مثبت و عمده ای بر روی توسعه و بهبود استراتژی بازاریابی به شکل کلان داشت و روند حرکتهای بازاریابی را تحت تاثیر خود قرار داد. این نوع نگاه با تکیه بر مظاهر نوین تکنولوژی توانست کمک کند تا شرکت ها نیاز خود را برای مدیریت حجم عظیمی از اطلاعات مشتریان، مورد پوشش قرار دهند.
رشد و توسعه استفاده از ابزارهای بازاریابی در فعالیت های بازاریابی که به نوعی خود را در مقوله بازاریابی پایگاه داده ای نشان داد، به همراه تغییر رویکرد شرکتها از بازاریابی انبوه به بازاریابی تک به تک، به شکل عمده ای نگاه به بازاریابی رابطه ای را تغییر داد. به عبارتی نوع نگاه به بازاریابی رابطه ای را که پیش از این با رویکرد انبوه دنبال می شد، تغییر داد و به شکل بازاریابی تک به تک، این حرکت ها تعریف مجدد شد و شکل جدیدی پیدا کرد.
بخش دوم: نقش رو به تغییر بازاریابی رابطه ای
عمده تغییر و تحولاتی که در زمینه بازاریابی رابطه ای ذکر کردیم، همه و همه از نظر صاحبنظران چه در عرصه مطالعات تئوریک و دانشگاهی و چه در زمینه فضای کسب و کار، به شدت متاثر از پیشرفت و تحول استفاده از ابزارهای فناوری نوین به ویژه فناوری اطلاعات، در حوزه ی کسب و کار بود. یعنی هر چه استفاده از فناوری ها در حوزه ی کسب و کار افزایش می یافت، شکل فرایندهای بازاریابی رابطه ای نیز متاثر از آن تکامل می یافت.
فناوری اطلاعات به عنوان یکی از اجزای اصلی و پایه ای در بازاریابی رابطه ای می باشد. یکی از عمده ترین اهرم های دستیابی شرکتها به مزایای رقابتی، استفاده هر چه بیشتر از تکنولوژی و ابزارهای فناوری اطلاعات در فرایندهای بازاریابی و فرایندهای مدیریت بازار شرکتها می باشد، که بسیاری از شرکتها برای خارج کردن رقبای خود و پیشی گرفتن از آنها از این اهرم قدرتمند استفاده می کنند.
دوره مدیریت روابط مشتری
روندی را که تا کنون دنبال می کردیم، تغییر شکل فعالیتها را از گام های اول، در مقوله بازاریابی رابطه ای نشان می داد، که در آنها شرکتها به دنبال ایجاد رابطه ی محکم و استوار با مشتریانشان بودند و سپس به مرور زمان که نگاه ها با تکیه بر تکنولوژی، به سمت بازاریابی های تک به تک رفتند، شکل بازاریابی رابطه ای نیز متناسب با آن تغییر کرد و شرکتها به جای نگاه عمده و کلان به مشتریانشان، به شکل فرد به فرد با آنها تعامل برقرار می کردند. مجموعه این سیر پس از تکامل و به صورت گام به گام، به آنچه ما تحت عنوان “دوره مدیریت روابط با مشتری” می شناسیم منتهی شد.
بر اساس نظر Stewart deck در سال ۲۰۰۱ ” مدیریت روابط با مشتری” یک استراتژی است، برای اینکه شرکت توسط آن بیشتر و بهتر بتواند نیازهای مشتریان و رفتار آنها را شناسایی و تحلیل کند تا براساس این شناخت، رابطه محکم تری را با مشتریانش ایجاد نماید. از نظر آقای دک CRM در حقیقت فرایندی است که شرکت طی آن میتواند مجموعه ای از قطعات اطلاعاتی را درباره مشتریان، اطلاعات فروش، اطلاعات بازاریابی و سطح اثر بخشی آن، سطح پاسخ گویی، تغییر و تحولاتی که در بازار اتفاق می افتد و مجموعه ی گسترده ای از این اطلاعات را کنار هم جمع کند، تا بر تکیه بر تحلیل آنها رابطه ای با مبنایی مستحکم را با مشتری ایجاد کند.
در حقیقت، CRM تلاشی است برای اینکه یک شرکت هرچه بیشتر رابطه و پیوستگی خودش را با مشتری حفظ کند و رابطه ای پیوسته در طول زمان داشته باشد. نکته ی کلیدی که در موفقیت CRM بیان می شود این است که تشخیص دهیم چه چیزی برای مشتریان ارزش ایجاد می کند و حرکت شرکت را به آن سمت برنامه ریزی نماییم تا بتوانیم توقعات مشتری را برآورده سازیم و این ارزشها را به او عرضه کنیم. ( NEWELL2000 )
بازاریابی رابطه ای و CRM
بر اساس مطالعات صورت گرفته، سودآوری سازمانها در سایه برقراری روابط بلند مدت با مشتریان است. بنابراین شرکت ها و سازمان ها برای رسیدن به سودآوری، باید به دنبال ایجاد روابط بلندمدت تر با مشتریان خود باشند تا روابط کوتاه مدت. این بستر ارتباطی عمده بین CRM و بازاریابی رابطه ای است و در سایه همین تفکر است که شرکتها به سمت مشتری محوری و اهمیت دادن به نیازهای مشتری پیش می روند و نگاه به مشتری رویکرد و استراتژی اصلی شرکت می باشد و به همین دلیل روز به روز در دنیای رقابتی امروز سطح توقع مشتریان از خدمات و محصولاتی که دریافت می کنند بالاتر می رود و همین طور کالاها و خدمات در سطح بازار به صورت متکامل تری ارائه می شوند و دائما انتظارات به سمت شخصی تر و سفارشی تر شدن کالاها و خدمات و تحویل فوری تر پیش می روند.
پس دو نکته اصلی قابل استنباط:
۱- مشتری محور شدن شرکت ها.
۲- بالا رفتن سطح توقع مشتریان با توجه به خدمات متنوع تر.