. خدمات بازاریابی و فروش بهینه شده برای کسب‌وکار و شرکت شما
. ارائه راهکارهای استقرار CRM
. آموزش پرسنل بازاریابی و فروش
. تدوین برنامه فروش و پیاده‌سازی پروژه‌های ایمیل مارکتینگ
. بررسی فرایند خدمات پس از فروش
. برنامه ریزی و اجرای بازاریابی فرهنگی
. برنامه ریزی ورود محصول جدید به بازار
. تدوین برنامه بازاریابی (Marketing Plan)
. طراحی کانالهای توزیع
. ارزیابی متقاضیان استخدام در حوزه بازاریابی و فروش
. آسیب شناسی واحد بازاریابی و فروش
. مشاوره منابع انسانی و رفتار سازمانی
. اجرای برنامه بازاریابی و فروش
. مشاوره تبلیغات
. ارائه استراتژی‌های توسعه بازار به کسب‌وکارها
. مشاوره بازاریابی دیجیتالی کسب‌وکارها و شرکت‌های ایرانی
. مشاوره کسب و کار و طراحی سیستم بازاریابی
و ...